Św. Filip Neri

"Radość umacnia serca i pomaga wytrwać w dobru. Jest drogą do doskonałości – najkrótszą i najpewniejszą. Im więcej w nas radości, tym bliżej nam do świętości."


Osobowość Św. Filipa ukształtowała się we Florencji. Urodził się w 1515r. Był człowiekiem wrażliwym na piękno, szanującym drugiego człowieka, cechował się prostotą oraz niezwykłym humorem. Prowadził życie religijne, lubił wychodzić poza miasto i tam modlić się w samotności. Chciał zostać z zawodu kupcem jednak w miarę upływu czasu w jego sercu coraz bardziej dojrzewała myśl by całkowicie oddać się Bogu. Filip Neri sprzedał wszystkie swoje książki z wyjątkiem Pisma Świętego oraz Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu a zebrane pieniądze rozdał ubogim. Pragnął opiekować się żyjącymi w nędzy ludźmi. Opiekował się także opuszczoną młodzieżą. Organizował Oratoria, które gromadziły młodych na modlitwie, katechezie, wykładach, koncertach.


Nawet w trudnych sytuacjach życiowych nie był człowiekiem smutnym. Świętego Filipa nazywamy często radosnym świętym. Żył zgodnie z wezwaniem św. Pawła: Radujcie się zawsze w Panu! To właśnie św. Filip po tym jak zaproponowano mu godność biskupią, odmówił wykrzykując „Preferisco il Paradiso”, czyli „Wolę raj, wolę niebo”, co stało się dla nas inspiracją do nazwania spotkań młodych w Gostyniu - Paradiso.


Mieszkańcy Florencji ofiarowali Filipowi rzymski kościół pw. Św. Jana, przy którym gromadzili się duchowni synowie zwani oratorianami a w późniejszym czasie filipinami. Św. Filip zmarł 26 maja 1595 r.